Dřevo 2010

15.10 - 17.10.2009 se pořádá každoroční společensky kulturně pracovně relaxační událost DŘEVO 2010. Jako každý rok se tato bohulibá činnost bude konat v Lučanech na chalupě všichni cestu znáte (Vojtova Chalupa) s tim že to bude stejně jako loni...

Každoročně zábavný program skládající se z populárních aktivit – štípání špalků, tahání kmenů, pilování, pálení benzínu, pojídání buřtguláše, popíjení piva … bude v letošním roce na žádosti absolventů rozšířen ještě o ladies fun a to zejména – Putzinng koupelny, přebírání kuchyňského generacemi odleželého proviantu a schraňování myších hovínek zdánlivě připomínajících kmín.

Z důvodů optimalizace a perfektního využití pracovních zdrojů a předejití bohaprostého lelkování (dfsfBlážafdfs) a schovávání se za kapličkou (ddfsdfTomášfdsfds), jsem poloautorsky vyvinul a v současné době již jen dolaďuji interaktivní aplikaci, ve které si můžete na určitý čas zamluvit Váš oblíbený pracovní nástroj, místo kde budete pracovní činnost vykonávat, s kým chcete nebo naopak nechcete spolupracovat, a samozřejmě i detaily ohledně ubytování, stravování (Klasik, vegan, ultra vegan ….).

I proto, že ne všem se v letošním roce z časových důvodů vydařilo úplně stihnout knedlikyparty doporučení je vzít s sebou 15 předšulaných knedliků. Pivo snad opět vymyslíme a standardní vurstguláš zařídíme.

Na níže uvedeném odkazu si prosím odklikejte co a jak, abychom mohli dokonale propracovat Vaši pracovní a organizační činnost. Stačí pouze jméno a čudliky.

Těšíme se na Vás a brousíme sekyrky.